Anh Bia 01 Anh Bia 02 Anh Bia 03 nh Ba 04

Những cơ quan nào có thẩm quyền chứng thực?

Những cơ quan nào có thẩm quyền chứng thực?

Trả lời:

Các cơ quan có thẩm quyền chứng thực theo quy định tại Nghị định 79/2007/NĐ-CPbao gồm:

1. UBND cấp xã/phường, có thẩm quyền:

      a. Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt;

      b. Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt.

2. Phòng Tư pháp cấp Huyện/Quận/Thị xã có thẩm quyền:

     a) Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài;

     b) Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài; chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài;

3. Các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài có thẩm quyền:

     a) Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài;

    b) Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt hoặc tiếng nước ngoài; chữ ký người dịch trong các bản dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài.

Tìm kiếm

Văn Phòng Công Chứng Nguyễn Thị Ngọc Bích

Địa chỉ : 672A 48 - 49 Phan Văn Trị, P.10, Q. Gò Vấp, TP.HCM
( Đối diện số 1313 Phan Văn Trị, P. 10, Q. Gò Vấp )
Điện thoại : 02866.570.368 - 02866.570.568
Hotline : Mr. Tiến 0916.035.789 - Mr. Thắng 0914.26.56.46
Website: www.congchungngocbich.com

Thống kê truy cập

Logo So Tu Phap

toaan